Proizvodi Oprema za pretakanje i skladištenje fluida

Istakalica starog ulja sa levkom 80 L


Model 1832.80

Zapremina levka (L) 18
Zapremina rezervoara (L) 80
Masa (kg) 37


Sajt proizvođača