Proizvodi Demonterke

Demonterka


Model TCE 4420

• Guma od 13“– 23“, veliki disk za zatezanje
• Ugrađeni uređaj zа odlepljivanje guma od naplataka
• Pneumatsko pokretanje demontažnog ramena (26 kN)
• Unutrašnje zatezanje (čeličnih naplataka), prečnik 13“ – 23“
• Pneumatski uređaj zа zatezanje naplataka sa 4 spone
• Električno pokretanje diska za zatezanje u
dva smera
• Ugrađeni pneumatski uređaj zа
оdljepljivanje guma od naplataka
• Spoljašnje zatezanje (aluminijumskih
naplataka)
• Dve brzine okretanja stola
• Prečnik 10“– 20“
• Maks. prečnik guma 1000 mm
• Širina guma 3“–11“
• Mogućnost dodatnog opremanja sa
TCE 300 (pomoćni stub

Sajt proizvođača